Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Να δοθούν τα πρακτικά των συνεδρίαση της προσωρινής ΔΕ του e-ΤΕΕ

Ακολουθεί μήνυμα που στάλθηκε
προς την ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα του e-TEE
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010


Αγαπητή Κυρία / Αγαπητέ Κύριες,

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφα (αν είναι δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή) των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπης του e-TEE.

Με τιμή,
Νεκτάριος Μουμουτζής
Γραμματέας του ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικω Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: