Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Η αλιευτική προσέγγιση της πληροφορικής ...

Επανέρχεται πάλι, με άλλη μορφή και εστιασμένο στο πεδίο της εκπαίδευσης, το αιώνιο ερώτημα: Ποια είναι η διαφορά του εκπαιδευμένου Πληροφορικού από τον εμπειρικό; Γιατί ζητούν οι πτυχιούχοι Πληροφορικοί αποκλειστικά δικαιώματα επί των θέσεων/έργων Πληροφορικής; Ξεχνούν πόσοι είναι οι μη πτυχιούχοι Προγραμματιστές που δημιουργούν εξαιρετικά προϊόντα;

Το ερώτημα είναι δύσκολο και κάθε προσπάθεια λογικής ανάλυσης της κατάστασης για τη διατύπωση προτάσεων προσκρούει στην άρνηση των πτυχιούχων Πληροφορικής να δεχθούν ως συνομιλητές τους τους εμπειρικούς και των τελευταίων να δεχθούν την συστηματικότερη εκπαίδευση που έχουν οι πρώτοι ως κάτι αναγκαίο για την ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Πολλοί άλλοι, αρμοδιότεροι εμού, έχουν αναλύσει επαρκώς το θέμα. Τόσο από την πλευράς των πτυχιούχων όσο και από την πλευρά των εμπειρικών. Κάποια στιγμή επεχείρησα να συμμετέχω σε αυτό το διάλογο χωρίς όμως να μπορώ να πω ότι ο τρόπος που το προσέγγισα είναι ο καταλληλότερος. Περιέπεσα κι εγώ στο σφάλμα της "θεωρητικοποίησης" του ζητήματος.

Σήμερα, σκαλίζοντας λίγο το αρχείο του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου, έπεσα σε μήνυμα συναδέλφου ο οποίος είχε προτείνει να στοχαστούμε πάνω στην αναλογία μεταξύ Αλιείας και Πληροφορικής. Και να δούμε πώς ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και με την Πληροφορική. Για να διακριθούν εκείνοι που τη σπούδασαν για να την ασκήσουν ως επάγγελμα από εκείνους που την αγαπούν ως δημιουργική τέχνη και συχνά-πυκνά "πιάνουν" μεγαλύτερα και καλύτερα "ψάρια" από τους πρώτους!

Αυτή ήταν η ιδέα του συναδέλφου και νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να ξαναδούμε σοβαρά την πρότασή του να μελετήσουμε επισταμένα το Π.Δ. 373/85 που ρυθμίζει την ερασιτεχνική αλιεία και να στοχαστούμε πάνω στις αναλογίες του με την Πληροφορική για να καταλήξουμε σε μία ενωτική πρόταση ρύθμισης τόσο του επαγγέλματος του Πληροφορικού όσο και των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στον ερασιτέχνη της Πληροφορικής.

Η ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος τόσο στη θάλασσα όσο και στα ποτάμια και στις λίμνες απαιτεί την έκδοση άδειας ερασιτεχνικής αλιείας, που εκδίδεται από τις κατά τόπους Λιμενικές αρχές και τα αστυνομικά τμήματα (για τα εσωτερικά νερά) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, είναι ετησίας ισχύος και μπορεί να ανανεωθεί. Αυτή η άδεια χορηγείται μόνο σε αυτούς που διαθέτουν ατομική
άδεια ερασιτεχνικής αλιείας.

ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

Κατά την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας τόσο στη θάλασσα όσο και στις λίμνες και στα ποτάμια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε κάθε ερασιτέχνη ψαρά:
. Να εμπορεύεται το προϊόν της αλιείας του.
. Να ψαρεύει με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα ιχθυοτροφία του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
. Να ψαρεύει κοράλλια και σπόγγους.
. Να χρησιμοποιεί φωτεινές πηγές κατά την αλιεία. Μπορεί όμως να χρησιμοποιεί ένα λαμπτήρα μέχρι 500 κεριά, όταν ψαρεύει με καμάκι χεριού.
. Να χρησιμοποιεί δίχτυα μανωμένα ή μεγαλύτερα από 100 μέτρα για το κάθε σκάφος, με πλευρά μικρότερη από 24 χιλιοστά.
. Να χρησιμοποιεί ο κάθε ψαράς που επιβαίνει στο σκάφος περισσότερα από 150 αγκίστρια. Όμως ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψαράδων που επιβαίνουν στο σκάφος τα αγκίστρια δεν πρέπει
να υπερβαίνουν τα 300.
. Η αλιεία με δίχτυα και παραγάδια τον μήνα Μάιο. Με περισσότερες από δύο παγίδες (κούρτοι, κοφινέλλα) για κάθε ψαρά.
. Η χρησιμοποίηση περισσοτέρων από 1 πεζόβολων του οποίου η διάμετρος πρέπει να είναι μικρότερη από 10 μέτρα και το άνοιγμα του ματιού μεγαλύτερο από 30 χιλιοστά (η πλευρά του ματιού).
. Να ψαρεύει με πεζόβολο σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από εκβολές ποταμών και 200 μέτρα από τα εσοδετικά στόμια των ιχθυοτροφείων.
. Να ψαρεύει με δίχτυα και παραγάδια περισσότερα από 10 κιλά αλιεύματα το 24ωρο, περισσότερα από 5 κιλά αν ψαρεύει με άλλα αλιευτικά εργαλεία και περισσότερους από ένα ροφούς.

Όμως η ερασιτεχνική αλιεία ασκείται και υποβρύχια. Αυτή η δραστηριότητα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να ασκείται:
. Το χρονικό διάστημα από τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου.
. Από άτομα μικρότερης ηλικίας των 16 χρονών.
. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από αγκυροβολημένα πλοία, από λιμενικά έργα, από άλλα μέσα ή εργαλεία αλιείας, από περιοχές που κολυμπούν λουόμενοι, από περιοχές διέλευσης και αγκυροβολίας σκαφών.
. Κατά τον μήνα Μάιο.
. Με κάθε είδους καταδυτικές συσκευές παροχής αέρα, είτε φορητές, είτε από σκάφος, όπως επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές και στα σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας.
. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στους υποβρύχιους ερασιτέχνες ψαράδες: Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.
. Τα εργαλεία που χρησ ιμοποιούν να είναι οπλισμένα όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στην ξηρά.
. Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως, δίχτυα ή καμάκι που η δύναμή του προέρχεται από εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος.
. Να ψαρεύουν ψάρια βάρους μικρότερου από 150 γραμμάρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Είναι απολύτως απαραίτητο οι ερασιτέχνες ψαράδες που ψαρεύουν υποβρύχια, για την δική τους ασφάλεια να φέρουν ένα επιπλέοντα σημαντήρα κίτρινο με κίτρινη σημαία με διαγώνια κόκκινη γραμμή στην οποία θα αναγράφονται τα ψηφία Δ.Υ. Ο σημαντήρας πρέπει να είναι ορατός σε απόσταση 300 μέτρων. Εάν ο ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο η σημαία θα είναι στερεωμένη σε αυτό. Ο ψαράς θα πρέπει να κινείται σε ακτίνα μέχρι 50 μέτρων γύρω από τον σημαντήρα.Δεν υπάρχουν σχόλια: