Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Να μπει η Πληροφορική ως υποχρεωτκό μάθημα γενικής παιδείας στο νέο Λύκειο

Σαρωτικές αλλαγές φαίνεται να ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας στο Λύκειο. Σε σχετικό άρθρο βλέπουμε ότι καταργείται το μάθημα της Πληροφορικής! Φαίνεται ότι οι κυβερνώντες δεν έχουν ακόμη σταματήσει να συμπεριφέρονται ως μαθητευόμενοι μάγοι. Την ίδια στιγμή που κάνουν μεγαλόστομες διακηρύξεις περί Ψηφιακής Ελλάδας και Ψηφιακής Στρατηγικής απεργάζονται τον Ψηφιακό Σκοταδισμό στερώντας του νέους της πατρίδας από τη δυνατότητα να οικοδομήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για κάθε άνθρωπο σήμερα.

Ως κλάδος αλλά και προσωπικά ο καθένας μας έχουμε το χρέος ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (τουλάχιστον 4ωρο) ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Η παιδαγωγική αξία της Πληροφορκής είναι δεδομένη και αναβαθμίζεται περισσότερο από το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο μάθημα θετικών ή τεχνολογικών επιστημών στη γενική παιδεία, όπως φαίνεται από το άρθρο. Η Πληροφορική μπορεί να παίξει το ρόλο του μαθήματος που καλύπτει σφαιρικά το πεδίο των θετικών και των τεχνολογικών επιστημών και επομένως καλύπτει το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον κορμό των υποχρεωτικών μαθημάτων.

Η Πληροφορική είναι η Επιστήμη που μελετά και διαμορφώνει τη σχέση (κάποιοι το είπαν συμβίωση) Ανθρώπου - Μηχανής, δηλαδή ασχολείται με την ανάπτυξη και χρήση τυπικών γλωσσών σε επάλληλα επίπεδα ξεκινώντα από το επίπεδο της "γλώσσας μηχανής". Σε αυτό το πλαίσιο, η συμπερίληψη της Πληροφορικής στο βασικό κορμό μαθημάτων συμπληρώνει το τρίπτυχο: Μητρική Γλώσσα (Νέα Ελληνικά), Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά), Τυπικές Γλώσσες (Πληροφορική).

Δεν υπάρχουν σχόλια: